• Yakam August ta 14 August 1947 Tareekh Ka Auraq Main 14 Aug 2018